หาคู่คนเยอรมัน
กลอน l เรื่องตลก l เรื่องผี l คลิป l แปลกดี l แต่งงาน l แฟชั่น l แม่และเด็ก l นวด l ใบ้หวย l พระเครื่อง l เช็คผลสลากกินแบ่ง l ขายของฟรี l เที่ยวปาย l บอร์ดใต้ดิน l โฆษณา
หน้าแรก | โพสข้อความ | สมาชิก | เว็บมาสเตอร์PHPinfoBoard v.3
    กลอน กลอนวันแม่ กลอยกวนๆ 

คำกล่าวรายงานวันแม่


คำกล่าวรายงานวันแม่

คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเดิน–วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ โครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี”
*****************************
ขอเดชะฝ่าละอองชุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้านายสกล โรจนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง พร้อมด้วยพสกนิกรชาวตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี ทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ต่างมีความชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีในพิธีเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” ในวันนี้

รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” ระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ

ประการแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสำคัญจากวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันพ่อ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ รวม ๑๑๖ วัน

ประการที่สอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ประการที่สาม เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

การจัดเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติได้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด และพระราชทานธงสัญลักษณ์โครงการ โดยให้แต่ละจังหวัดนำธงสัญลักษณ์โครงการ ไปเดิน – วิ่ง ในจังหวัดของตน
อำเภอภาชี กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยเริ่มต้นจากตำบลพระแก้ว ไปยังตำบลต่างๆ ทั้ง ๘ ตำบล โดยจะพักธงสัญลักษณ์โครงการเพื่อเฉลิมฉลอง ตำบลละ ๑ คืน

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง กำหนดรับมอบธงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ในวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ โดยนำขบวนวิ่งธงฯ ผ่านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในตำบลโคกม่วง เพื่อนำขบวนธงฯ ส่งมอบต่อให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อนำวิ่งในพื้นที่ต่อไป

ในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติของอำเภอภาชี ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน และจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคี รวมใจคนทั้งชาติเป็นหนึ่งเดียวร่วมถวายความจงรักภักดี แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระเป็นยิ่งกว่าดวงใจ ของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาในพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย อีกทั้ง เดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดอภิบาลรักษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ และพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญทุกทิพาราตรีกาล พระชนมายุยั่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์สมพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้อความประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี”

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลตาลโคกม่วง ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ และเพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า
ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ พฤศจิกายน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี และเพื่อสานความสามัคคีให้เกิดในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป โดยขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลา ๐๘.๑๕ น. - ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” พร้อมกันบริเวณสะพานหนองกรวย ตำบลหนองน้ำใส
เวลา ๐๘.๔๕ น. - ขบวนเดิน-วิ่งธงฯ ของตำบลโคกม่วง เดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
เวลา ๐๙.๐๐ น. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง รับมอบธงจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และนำธงเฉลิมพระเกียรติฯ เดิน – วิ่งไปตามเส้นทางต่าง ๆ ของตำบลโคกม่วงโดยเริ่ม ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๒ จนครบทั้ง ๑๒ หมู่ แล้วนำธงมาประดิษฐานประจำแท่นเวทีเพื่อทำการเฉลิมฉลองในภาคค่ำ
เวลา ๑๘.๐๐ น. - เริ่มกิจกรรมเฉลิมฉลอง
เวลา ๑๙.๒๙ น. - เริ่มพิธีการ
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงเปิดกรวย
- กล่าวถวายพระพร
- นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
- กิจกรรมเฉลิมฉลอง
- เสร็จพิธีภาคค่ำ
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” พร้อมกันบริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
เวลา ๐๙.๐๐ น. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ส่งมอบธงเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโสมเสร็จพิธี

หมายเหตุ การแต่งกาย เสื้อเหลือง - เสื้อฟ้า
หมายเลขโทรศัพท์ อบต.โคกม่วง ๐๓๕-๓๑๗๒๑๖

 
 
 
Add? Reply No Email Delete 


 
    No : 1Add? Reply No Email Delete
 ดีจ๊ะเต้ 
เอม Guest 
9 Aug 2010 - 14:06    ตอบในหัวข้อ : คำกล่าวรายงานวันแม่หัวข้อรวม